Επικοινωνία
 
Evillion Village Hotel, Cafe, Music Bar
2ο χλμ. Καρπενησίου-Προυσού
Καρπενήσι - Ευρυτανία - Κεντρική Ελλάδα
Κιν. 6974 166819
E-mail: evilionvillage.dk@gmail.com
 
 
Evillion Village Hotel, Cafe, Music Bar - 2ο χλμ. Καρπενησίου-Προυσού
Καρπενήσι - Ευρυτανία - Κεντρική Ελλάδα Κιν. 6974 166819
E-mail: evilionvillage.dk@gmail.com